Ymchwil


Astudiaeth ar Weddi a Mannau Cysegredig

Mae’r Astudiaeth ynghylch Gwedd´o a Mannau Cysegredig yn cynnwys nifer o brosiectau ymchwil sy'n canolbwyntio ar archwilio arferion cyfoes wrth wedd´o a natur mannau cysegredig fel y'i cyflwynir mewn mannau Cristnogol, a gaiff eu mynychu a'u defnyddio gan rai sydd o’r tu allan i gynulleidfaoedd sy’n dod ynghyd yn draddodiadol.

 
Yn yr astudiaeth hon, caiff y canlynol eu cynnwys: Eglwys Gadeiriol Bangor, Eglwys Gadeiriol Derby, Eglwys Gadeiriol Lichfield, Eglwys Gadeirlan Lerpwl, Eglwys Gadeiriol Manceinion, Eglwys Gadeiriol Southwark, y Gysegrfa ym Mhennant Melangell, caplaniaeth ysbyty, yn ogystal ag eglwysi a lleoliadau eraill yng Nghymru a Lloegr.

 
Caiff yr Astudiaeth ynghylch Gwedd´o a Mannau Cysegredig ei harwain ar y cyd gan y Barchg Ddr Tania ap Si˘n a'r Parchg Ganon Ddr Randolph Ellis.
         Lady Chapel 1                      Lady Chapel 2      

Capel Mair yn Eglwys Gadeiriol Bangor (Garawys 2014- Mai 2015) - Capel Mair wedi ei aildrefnu mewn ymateb i ymchwil a gynhaliwyd gan yr Astudiaeth ynghylch Gwedd´o a Mannau Cysegredig.