Ymchwil

Arolwg Ffydd a Hiwmor

Mae Canolfan y Santes Fair yn cydweithio ’r Athro Willibald Ruch o’r Swistir mewn astudiaeth ryngwladol i archwilio’r berthynas rhwng crefydd a hiwmor ymhlith myfyrwyr l-16. Mae nifer o ysgolion a cholegau chweched dosbarth yng Nghymru wedi cymryd rhan yn yr arolwg.

Mae’r arolwg wedi’i orffen.

Cyhoeddir casgliadau’r astudiaeth mewn amryw o gylchgronau Ewropeaidd a da yw cynnwys llais pobl ifanc Cymru yn y project.