oo

Croeso

Sefydliad ymchwil Gristnogol, ’i gwreiddiau yng Nghymru yw Canolfan y Santes Fair, ac mae’n gweithio ym meysydd eang crefydd ac addysg. Yn unol 'i hethos Anglicanaidd, mae'r Ganolfan yn ymrwymedig i wasanaethu'r Eglwys a'r Gymdeithas ehangach. Yn cael ei chydnabod fel aelod o Golegau a Phrifysgolion y Gymundeb Anglicanaidd (CUAC), mae'r Ganolfan yn cydweithio  Phrifysgol yr Esgob Grosseteste (Lincoln) a Queen's College (St Johns, Newfoundland).


Ymchwil

Yn greiddiol i waith y Ganolfan mae datblygu a hyrwyddo ymchwil a allai lywio ymarfer yn uniongyrchol mewn cyd-destunau sy'n gysylltiedig ag eglwys, cysylltiedig ag ysgolion, ac yn gysylltiedig chymuned.

Mae ein prosiectau ymchwil yn ymwneud ’r meysydd canlynol:
 • gweddi a mannau cysegredig
 • astudiaethau cynulleidfaoedd
 • eglwysi ac eglwysi cadeiriol
 • astudiaethau ymwelwyr a thwristiaeth
 • eglwysi gwledig, diwinyddiaeth wledig a chymunedau gwledig 
 • profiadau crefyddol ac ysbrydol
 • byw gydag amrywiaeth grefyddol
 • hynodrwydd ac effeithiolrwydd ysgolion eglwys
 • bwlio ac erledigaeth
 • lles clerigion ac iechyd seicolegol cysylltiedig gwaith
 • gwytnwch a lles
 • teip seicolegol a gwahaniaethau unigol
Mae gwybodaeth am ein prosiectau ymchwil ar gael ar y wefan hon yn yr adran ymchwil.


Trosi ymchwil i ymarfer

Rydym yn trosi ein hymchwil i fod yn ymarferol trwy greu, ategu, a chynnig:
 • adnoddau cwricwlwm ar gyfer ysgolion cynradd
 • adnoddau ar gyfer myfyrwyr Lefel A
 • adnoddau ar gyfer eglwysi a rhieni Cristnogol
 • seminarau a symposia
 • cyflwyniadau cyhoeddus i ymarferwyr
 • rhaglenni sy'n datblygu arfer myfyrgar seiliedig ar ymchwil 
 • ymgynghoriaeth
Mae'r adnoddau ein bod yn cynhyrchu ar gyfer ysgolion ac eglwysi ar gael ar y wefan hon yn yr adran adnoddau.


Rheolaeth

Rheolir Canolfan y Santes Fair gan y cwmni elusennol Canolfan y Santes Fair a San Silyn (Elusen Gofrestredig rhif 1141117)


Cysylltiadau

Cyfarwyddwr Gweithredol:    Parchg Ddr Tania ap Sin, MA (Oxon), MA (Bangor), PhD (Warwick)
                                       Ebost: smc.taniaapsion@gmail.com

Cyfarwyddwr Anrhydeddus:     Parchg Ganon Athro Leslie J. Francis
                                          PhD, DLitt, ScD, DD, FBPsS, FAcSS
                                          Ebost: leslie.francis@warwick.ac.uk

Cymrawd Ymchwil:   Mrs Emma L. Eccles
                            Ebost: emma.eccles@bishopg.ac.uk