Arolwg o waith ymchwil

Mae Canolfan y Santes Fair wedi ymrwymo i gefnogi ymchwil o ansawdd uchel ym meysydd crefydd ac addysg grefyddol wedi ei adolygu gan gyd-arbenigwyr a’i gydnabod yn rhyngwladol. Mae perthynas agos yn bodoli rhwng ein hymchwil ac arfer proffesiynol.

       

Prosiectau Canolfan y Santes fair

Ar hyn o bryd, mae’r Ganolfan yn rhan o nifer o projectau ymchwil, yn cynnwys:


Ymchwil Staff

Mae Cyfadran Canolfan y Santes Fair yn cyhoeddi’n helaeth ym meysydd crefydd ac addysg gan gymryd rhan mewn cymuned ymchwil gynrychiol a bywiog. I weld manylion ynglŷn  chyhoeddiadau ac ymchwil, gweler ein Proffil staff.