Arolwg o waith ymchwil

Mae Canolfan y Santes Fair wedi ymrwymo i gefnogi ymchwil o ansawdd uchel ym meysydd crefydd ac addysg grefyddol wedi ei adolygu gan gyd-arbenigwyr a’i gydnabod yn rhyngwladol. 

Ar hyn o bryd, mae’r Ganolfan yn rhan o nifer o projectau ymchwil, yn cynnwys:


Mae Canolfan y Santes Fair hefyd yn gweithio gyda'r Mater Dei Institute yn Nulyn ar yr Arolwg Crefydd yn Iwerddon:

Ar hyn o'r bryd, mae Canolfan y Santes Fair yn cynnal dau arolwg ar-lein ymwneud a phrofiadau ysbrydol, crefyddol a chyfriniol, sydd ar gael ar y wefan hon:

Mae Cyfadran Canolfan y Santes Fair yn cyhoeddi’n helaeth ym meysydd crefydd ac addysg gan gymryd rhan mewn cymuned ymchwil gynrychiol a bywiog. I weld manylion ynglŷn  chyhoeddiadau ac ymchwil, gweler ein Proffil staff