Ymchwil

Crefydd a Hawliau Dynol

Arolwg o Hawliau Dynol

Mae Canolfan y Santes Fair yn cydweithio ’r Athro Ziebertz Hans-Georg o'r Almaen mewn astudiaeth ryngwladol a luniwyd i archwilio'r berthynas rhwng agweddau tuag at grefydd a thuag at hawliau dynol ymhlith myfyrwyr Blwyddyn 11 a myfyrwyr l-16 mlwydd oed.

Lansiwyd cangen Cymru o’r astudiaeth hon yn ystod tymor yr hydref 2014. Yr hydref hwn, rydym yn gwahodd ysgolion a cholegau chweched dosbarth yng Nghymru i gymryd rhan. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.
I gael gwybodaeth bellach, cysylltwch Margaret West yng Nghanolfan y Santes Fair