Ymchwil


Arolwg Crefydd a Hawliau Dynol

Lansiwyd cangen Gymraeg yr astudiaeth hon yn ystod tymor yr hydref 2014, ac mae wedi cynhyrchu cyfres o gyhoeddiadau ers hynny. Mae'r canfyddiadau a gyflwynir yn y cyhoeddiadau hyn yn ymdrin ag ystod eang o bynciau arwyddocaol fel:  
  • Y berthynas rhwng crefyddau unigolyn a'i farn ar faterion hawliau dynol;
  • Effaith cyd-destun diwylliannol, a anwybyddir yn aml, ar y berthynas rhwng crefydd a chredoau hawliau dynol;
  • Effaith personoliaeth unigolyn ar ei gred am hawliau dynol;
  • Y cysylltiad rhwng amlygrwydd crefyddol a bod yn agored tuag at hawliau gwleidyddol;
  • Derbyn rhyddid i wisgo dillad a symbolau crefyddol mewn ysgolion;
  • Effaith credoau crefyddol unigolyn, a'i farn ar ewthanasia.
Daeth llawer o ganfyddiadau arwyddocaol i’r golwg o'r prosiect hwn, fel:
  • Mae cyd-destun diwylliannol yn cael effaith gydnabyddedig ar farn unigolyn ynghylch hawliau dynol;
  • Nid yw plant sy'n mynychu ysgolion eglwysig a phlant sy'n mynychu ysgolion cyswllt anghrefyddol yn dangos unrhyw wahaniaeth sylweddol yn eu hagwedd tuag at ryddid gwisgo dillad a symbolau crefyddol yn yr ysgol;
  • Mae effaith cyswllt crefyddol ar gredoau hawliau dynol unigolyn yn ffactor nad yw'n gweithredu'n annibynnol. Mae rhyw, cyd-destun diwylliannol, a phersonoliaeth hefyd yn chwarae rhan ar yr un pryd wrth effeithio ar gredoau hawliau dynol rhywun ochr yn ochr 'u cysylltiad crefyddol.
Cyhoeddiadau ar gael

Lawrlwythwch y rhestr lawn o gyhoeddiadau o'r prosiect hwn (gan gynnwys crynodebau).
Os hoffech ddarllen mwy am unrhyw un o'r cyhoeddiadau hyn, cysylltwch
 Chanolfan y Santes Fair.