Ymchwil

Arolygon ar-lein

Mae gwahoddiad i chi gymryd rhan yn ein harolygon ar-lein cyfredol. Er bod yr arolygon wedi eu llunio i gasglu gwybodaeth gan fyfyrwyr l-16 oed, mae gennym ddiddordeb mewn grwpiau oedran eraill hefyd. Gellir darllen erthyglau sy’n berthnasol i’r arolygon hyn yn ein cylchgrawn ar-lein dwyieithog, Herio Materion Crefyddol (Rhifyn 1 a 2, ‘Ymchwilio i Brofiad Crefyddol yn Tsieina’ a ‘Seicoleg a Chyfriniaeth’).

Arolwg Personoliaeth a Phrofiad Cyfriniol
Mae’r prosiect hwn yn archwilio’r cysylltiad rhwng dewisiadau personoliaeth a bod yn ymatebol i brofiad cyfriniol. Mae gwahoddiad i chi gymryd rhan yn ein hymchwil trwy lenwi holiadur byr. Does dim rhaid i chi fod wedi cael profiad cyfriniol i gymryd rhan. Mae rhan gyntaf yr holiadur yn cyflwyno’r Raddfa Mesur Tueddfryd a’r ail ran yn archwilio eich dewisiadau personoliaeth. Does dim cwestiynau amwys. Dilynwch y cysylltau isod i gymryd rhan yn yr Arolwg Personoliaeth a Phrofiad Cyfriniol:

Arolwg cyfrwng Saesneg
Arolwg cyfrwng Cymraeg

Arolwg Profiadau Ysbrydol a Chrefyddol Heddiw
Mae’r prosiect hwn yn mapio’r amrywiaeth o brofiadau ysbrydol a chrefyddol sy’n cael eu nodi gan bobl heddiw. Mae gwahoddiad i chi gymryd rhan yn ein hymchwil trwy ddisgrifio profiad ysbrydol neu grefyddol sydd wedi bod yn bwysig i chi. Bydd eich atebion yn gwbl ddienw. Fe fyddan nhw’n cael eu defnyddio i rannu gwybodaeth yn ein cyhoeddiadau yn y dyfodol. Ar l disgrifio eich profiad cewch ddewis cymryd  rhan mewn prawf personoliaeth byr, os hoffech chi wneud hynny. Mae gennym ddiddordeb mewn archwilio’r cysylltiad rhwng dewisiadau personoliaeth a mathau gwahanol o brofiadau ysbrydol a chrefyddol. Dilynwch y cysylltau isod i gymryd rhan yn yr Arolwg Profiadau Ysbrydol a Chrefyddol Heddiw:

Arolwg cyfrwng Saesneg
Arolwg cyfrwng Cymraeg