Ymchwil

Crefydd yn Iwerddon 

Mae Canolfan y Santes Fair yn cydweithio ’r Mater Dei Institute yn Nulyn i ailadrodd ac ymestyn yr ymchwil arloesol a gychwynnwyd gan Dr John E Greer ymysg myfyrwyr chweched dosbarth mewn ysgolion Protestannaidd yng Ngogledd Iwerddon yn 1968. Ailadroddwyd gwaith Greer yn systematig yn 1978, 1988 a 1998 yng Ngogledd Iwerddon mewn ysgolion Pabyddol yn ogystal ag mewn ysgolion Protestannaidd. Mae’r ymchwil yn awr wedi ei hymestyn i Weriniaeth Iwerddon hefyd yn yr ailadroddiad diweddaraf o’r arolwg.

Mae’r arolwg hwn yn awr wedi dod i ben.

Mae’r canlyniadau’n cael eu prosesu ar hyn o bryd.