Ymchwil

Arolwg Agweddiad Ysgolion Cynradd

Mae Canolfan y Santes Fair yn gweithio gyda'r Eglwys yng Nghymru i gynnal yn flynyddol Arolwg Agweddau mewn Ysgolion Cynradd yr Eglwys yng Nghymru ledled y Dalaith. Mae'r arolwg yn proffilio agweddau crefyddol ac iechyd ysbrydol disgyblion ac mae hyn yn ategu asesiad proffesiynol mewn ysgolion eglwys. Mae arwyddoc‚d neilltuol yma yng nghwmpas yr arolwg, sy'n rhoi cyfle i ystod eang o ddadansoddiadau gael eu cynnal yn y sector hwn yn ogystal ag adroddiadau blynyddol unigol i bob ysgol sy'n cymryd rhan.

 Mae'r arolwg wedi ei datblygu gan aelodau Cyfadran sy’n gysylltiedig ‚ Chanolfan y Santes Fair, ac sy'n arbenigwyr cydnabyddedig yn rhyngwladol ym maes addysg Gristnogol a phobl ifanc: yr Athro Leslie Francis, yr Athro David Lankshear, yr Athro John Fisher, mewn cydweithrediad agos ‚'r Parchedig Ganon Robert Townsend a'r Parchedig Edwin Counsell o’r Eglwys yng Nghymru.