Cysylltu ni

Mae'r Ganolfan y Santes Fair yn hapus i ateb eich ymholiadau mewn perthynas ag unrhyw un o'n meysydd astudio, ymchwil ac adnoddau. Cysylltwch ni dros y ffn, drwy lythyr neu e-bost, a byddwn yn mynd yn l i chi cyn gynted ag y gallwn.

  • Canolfan y Santes Fair
  • Llys Onnen
  • Abergwyngregyn
  • Llanfairfechan
  • GWYNEDD
  • LL33 0LD
  •  
  • Ffn: 01248 68013
  • E-bost: smc.taniaapsion@gmail.com

Mae'r Ganolfan y Santes Fair a Sant Silyn yn elusen gofrestredig 1141117.

Mae'r Ganolfan y Santes Fair a Sant Silyn wedi'i gofrestru yng Nghymru fel cwmni, cyfyngedig drwy warant Rhif 07284461.