Cysylltu ni

Mae'r Ganolfan y Santes Fair yn hapus i ateb eich ymholiadau mewn perthynas ag unrhyw un o'n meysydd astudio, ymchwil ac adnoddau. Cysylltwch ni dros y ffn, drwy lythyr neu e-bost, a byddwn yn mynd yn l i chi cyn gynted ag y gallwn.

Mae'r Ganolfan y Santes Fair a Sant Silyn yn elusen gofrestredig 1141117.

Mae'r Ganolfan y Santes Fair a Sant Silyn wedi'i gofrestru yng Nghymru fel cwmni, cyfyngedig drwy warant Rhif 07284461.