R

Cyfadran

Cyfarwddwyr

        Cyfarwyddwr Gweithredol Anrhydeddus: Parchg Ddr Tania ap Sion
        Cyfarwyddwr Anrhydeddus: Parchg Ganon Athro Leslie J Francis
           

  Cymrawd Ymchwil

          Emma Eccles                                                                                                                    

  Cyfadran Ychwanegiad

          Parchg Athro Jeff Astley
          Dr Sylvia Baker
          Parchg Ddr Christine Brewster
          Parchg Ddr Owen Edwards
          Parchg Ganon Ddr Randolph Ellis
          Athro John Wayne Fisher
          Parchg Ganon Athro James Francis
          Athro Hybarch John Holdsworth
          Y Tra Pharchedig Ddr Susan Jones
          Parchg Athro Gareth Lloyd Jones
          Athro William K Kay
          Athro David Lankshear
          Athro Christopher A Lewis
          Parchg Ganon Jeremy Martineau
          Athro Stella Mills
          Parchg Ganon Athro Peter Neil
          Dr John Payne
          Jenny Rolph
          Parchg Ganon Ddr Christopher Rutledge
          Parchg Athro Andrew Village
          Gwir Barchedig Ddr David Walker                                                                                                                                                                         

  Staff Ychwanegiad

          Nant Roberts
          Parchg Tegid Roberts
          Tomos ap Sion
          Phillip Vernon