Arolwg o’r Cyrsiau

Mae Canolfan y Santes Fair yn ymrwymo i hyrwyddo a datblygu Eglwys sy’n dysgu ac yn addysgu gyda chymuned o bobl broffesiynol ddysgedig a goleuedig o fewn addysg grefyddol.

Ar hyn o'r bryd, mae Canolfan y Santes Fair yn cefnogi nifer o raglenni academaidd, yn cynnwys:
  • BTh mewn Diwinyddiaeth ar gyfer Disgyblaeth a Gweinidogaeth (Queen's College, Newfoundland)
  • Rhaglenni meistr a doethurol (Centre for Studies in Rural Ministry)
  • Rhaglenni meistr a doethurol (Warwick Religions and Education Research Unit, WRERU, University of Warwick

Symposia
Mae'r Ganolfan y Santes Fair yn trefnu Symposiwn blynyddol mewn Diwinyddiaeth Ymarferol ac Addysg Grefyddol:

Mae Canolfan y Santes Fair hefyd yn cydlynnu Rhwydwaith ar gyfer Teipiau Seciolegol a’r Ffydd Gristnogol, sy’n galluogi cysylltiadau, arfer da, ac ymchwil yn y maes yma, i’w rannu rhwng ei aelodau yn y DU a thu hwnt.

Rhwydweithiau Eraill 

Mae’r Ysgrifenyddiaeth ar gyfer y Inter-European Commission on Church and School wedi ei lleoli yng Nghanolfan y Santes Fair.

Mae’r Ganolfan y Santes Fair yn gyfrifol am wefan y Gymdeithas CYSAGau Cymru (CCYSAGauC).