Arolwg o Adnoddau

Mae Canolfan y Santes Fair wedi ymrwymo i gynhyrchu adnoddau o safon uchel ar gyfer addysg grefyddol mewn ysgolion ac addysg Gristnogol mewn eglwysi. Mae Canolfan y Santes Fair yn darparu:

Astudiaethau Crefyddol Safon Uwch

  • Herio Materion Crefyddol, y cylchgrawn ar-lein a dl sy'n cefnogi Astudiaethau Crefyddol Safon Uwch (adnoddau ar-lein am ddim)
Cyfnod Allweddol 2 (oedran: 8-11)
  • y Gyfres Crefyddau’r Byd Heddiw
  • Y Gyfres Ymchwil Ysbrydol Randalph a'i Chwiliad am Ystyr (adnoddau ar-lein am ddim). Ar gael tymor yr Haf 2019.
Y Cyfnod Sylfaen (oedran 3-7)
Cyd-addoli (gwasanaethau)
Cerddoriaeth
Disgyblaeth Oedolion
Eraill

CYHOEDDWYD YN FUAN!

Yn ychwanegol, mae Canolfan y Santes Fair yn gweithio ar adnodd newydd ar gyfer yr ystafell ddosbarth (a noddir gan Lywodraeth Cymru):

  • Y Gyfres Ymchwil Ysbrydol Randalph a'i Chwiliad am Ystyr (adnoddau ar-lein am ddim). Ar gael tymor yr Haf 2019.