Arolwg o Adnoddau

Mae Canolfan y Santes Fair wedi ymrwymo i gynhyrchu adnoddau o safon uchel ar gyfer addysg grefyddol mewn ysgolion ac addysg Gristnogol mewn eglwysi. Mae perthynas agos yn bodoli rhwng yr adnoddau rydym yn creu a'n hymchwil academaidd.

Mae'r rhan fwyaf o'n hadnoddau ar gael am ddim ar-lein.

Mae Canolfan y Santes Fair yn darparu:

           

Astudiaethau Crefyddol Safon Uwch

  • Herio Materion Crefyddol, y cylchgrawn ar-lein a dl sy'n cefnogi Astudiaethau Crefyddol Safon Uwch (adnoddau ar-lein am ddim)
       

Oedran 8-11

           

Oedran 3-7

           

Cyd-addoli (gwasanaethau)

Disgyblaeth Oedolion

Cerddoriaeth

Eraill


Dod yn fuan!

y Gyfres Mannau Cristnogol Arbennig (Noddir gan Lywodraeth Cymru, 2003) - argraffiad newydd i gefnogi Addysg Grefyddol / Crefydd, Gwerthoed a Moeseg yn y Cwricwlwm i Cymru (oedran 3-7). Adnoddau ar-lein am ddim.