Adnoddau

Storiau i'w Cofio

Cyfres o chwe llyfr stori i ddysgwyr rhwng 5 a 7 oed yw StorÔau i’w Cofio. Maent yn ailadrodd storÔau pwysig o chwe gwahanol draddodiad crefyddol: Cristnogol, Iddewig, Mwslimaidd, Hindwaidd, Sikhaidd, a Bwdhaidd.

Mae dau deitl yn y gyfres a gyhoeddwyd gan RMEP ar gael yn awr. Cyhoeddwyd y fersiynau Cymraeg gan RMEP mewn cydweithrediad ‚ Chanolfan y Santes Fair.

Helfa Ryfeddol o BysgodMae’r Helfa Ryfeddol o Bysgod yn cyflwyno storÔau o’r Beibl sy’n adlewyrchu
them‚u allweddol mewn Cristnogaeth:

  • Helfa Ryfeddol o Bysgod
  • Y Dyn Bach yn y Goeden
  • Penblwydd yr Eglwys

Pwrpas y llyfrau yw cefnogi cwricwlwm y Cam Sylfaen a’r Fframwaith Enghreifftiol Cenedlaethol ar gyfer Cyflwyno Addysg Grefyddol i Ddysgwyr 3 a 19 oed yng Nghymru.

Mae nodiadau i Athrawon a argraffwyd y tu mewn i’r cloriau’n rhoi arweiniad ynglyn ‚’r modd y gallai’r storÔau ddarparu man cychwyn ar gyfer dysgu ac asesu mewn AG.

 • Gallwch archebu’r llyfrau mawr gan y cyhoeddwyr am £15.99
 • Gallwch archebu Llyfr y Disgybl gan y cyhoeddwyr am £2.99
 • Gallwch archebu Pecyn y Disgybl gan y cyhoeddwyr (6 copi) am £14.99

Bachgen ‚ SÍrMae’r Bachgen ‚ SÍr yn ei Geg yn cyflwyno storÔau o’r traddodiad Hindwaidd sy’n adlewyrchu them‚u allweddol yn y grefydd hon:

  • Y Bachgen ‚ SÍr yn ei Geg
  • Y Duw Pen Eliffant
  • Y Mwnci – gadfridog

Pwrpas y llyfrau yw cefnogi cwricwlwm y Cam Sylfaen a’r Fframwaith Enghreifftiol Cenedlaethol ar gyfer Cyflwyno Addysg Grefyddol i Ddysgwyr 3 a 19 oed yng Nghymru.

Mae nodiadau i Athrawon a argraffwyd y tu mewn i’r cloriau’n rhoi arweiniad ynglyn ‚’r modd y gallai’r storÔau ddarparu man cychwyn ar gyfer dysgu ac asesu mewn AG.

 • Gallwch archebu Llyfr Mawr gan y cyhoeddwyr am £15.99
 • Gallwch archebu Llyfr y Disgybl gan y cyhoeddwyr am £2.99
 • Gallwch archebu Pecyn y Disgybl gan y cyhoeddwyr (6 copi) am £14.99

potter's donkeyMae'r Asyn y Crochenydd yn cyflwyno storÔau o’r grefydd Sikhaidd sy’n adlewyrchu them‚u allweddol yn y grefydd hon:

    • Asyn y Crochenydd
    • Bhai Llo, Gwir Ffrind y Guru
    • Bhai Ganaya, Y Cariŵr Dŵr

Pwrpas y llyfrau yw cefnogi Cam Sylfaen y cwricwlwm a’r Fframwaith Enghreifftiol Cenedlaethol ar gyfer Cyflwyno Addysg Grefyddol i Ddysgwyr 3 a 19 oed yng Nghymru.

Mae nodiadau’r athrawon a argraffwyd ar y cloriau mewnol yn darparu arweiniad ynglŷn ‚ defnyddio’r storÔau fel man cychwyn ar gyfer dysgu ac asesu mewn AG.

        Gallwch archebu’r Llyfr Mawr gan y cyhoeddwyr am £15.99
        Gallwch archebu’r Llyfr y Disgybl gan y cyhoeddwyr am £2.99
        Gallwch archebu’r Pecyn y Disgybl gan y cyhoeddwyr (6 copi) am £14.99

father of manyMae'r Tad Llawer yn cyflwyno storÔau o’r grefydd Iddewig sy’n adlewyrchu them‚u allweddol o’r grefydd Iddewig hon:

    • Tad Llawer
    • Y Ddeddf Fwyaf
    • Ruth a Naomi

Pwrpas y llyfrau yw cefnogi Cam Sylfaen y cwricwlwm a’r Fframwaith Enghreifftiol Cenedlaethol ar gyfer Cyflwyno Addysg Grefyddol i Ddysgwyr 3 a 19 oed yng Nghymru.

Mae nodiadau’r athrawon a argraffwyd ar y cloriau mewnol yn darparu arweiniad ynglŷn ‚’r modd y gellir defnyddio storÔau’r fel man cychwyn ar gyfer dysgu ac asesu mewn AG.

        Gallwch archebu’r Llyfr Mawr gan y cyhoeddwyr am £15.99
        Gallwch archebu’r Llyfr y Disgybl gan y cyhoeddwyr am £2.99
        Gallwch archebu’r Pecyn y Disgybl gan y cyhoeddwyr (6 copi) am £14.99