Adnoddau

Archwilio Islam  Archwilio Iddewiaeth

Archwilio’r Eglwys Uniongred  Archwilio Eglwys y Plwyf

Archwilio Hindwaeth  Archwilio Sikhiaeth

Archwilio Bwdhaeth  Llawlyfr Athrawon

Crefyddau'r Byd Heddiw

Comisiynwyd y Gyfres Crefyddau’r Byd gan APADAGOS ar gyfer disgyblion CA2 ac mae ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Rheolwyr project y gyfres a’u hawduron oedd Leslie J Francis a Tania ap SiŰn ynghyd ‚ Diane Drayson.

Mae’r gyfres yn cynnwys saith llyfr stori 32 tudalen gyda lluniau lliw ar gyfer disgyblion CA2 (fformat 246 x 171mm), a Llawlyfr Athrawon maint A4 gyda rhwymiad troellog. Cynhwysir ynddo wybodaeth drwyadl  o’r cefndir ar gyfer athrawon a gweithgareddau a thaflenni gwaith y gellir eu llungopÔo.

Mae teitlau’r llyfrau stori’n cynnwys:

  • Archwilio Islam
  • Archwilio Iddewiaeth
  • Archwilio’r Eglwys Uniongred
  • Archwilio Eglwys y Plwyf
  • Archwilio Hindwaeth
  • Archwilio Sikhaeth
  • Archwilio Bwdhaeth
  • Llawlyfr Athrawon

Mae’r fformat sylfaenol yn debyg ym mhob llyfr stori. Gwahoddir disgyblion i fyd cyffrous Rhys a Sara, byd sy’n procio’r meddwl wrth iddynt archwilio gwahanol grefyddau’r byd ac enwadau Cristnogol gyda’u ffrindiau o’r gwahanol draddodiadau crefyddol.

Rhennir pob llyfr yn bump pennod yn ymwneud ‚ them‚u penodol gan ganolbwyntio ar ddangos y berthynas rhwng cred a’i harfer. Mae’r them‚u’n trafod: ymweld ‚ man addoliad, dydd gwyl, awdurdod (person/llyfr arbennig), gofalu am eraill ac am y byd, a bwyd arbennig.

Ar ddiwedd pob stori, gwahoddir disgyblion i ymuno ‚ Rhys a Sara i feddwl am y pethau sy’n arbennig iddynt hwy a sut mae’r rhain yn effeithio’n ymarferol ar eu bywydau. Beth fyddem ni’n ddewis ei rannu ‚ ffrindiau?

Gwnaethpwyd gwaith ymchwil trylwyr ar gyfer pob llyfr ac fe’u sylfaenwyd yn rhannol, ar gymunedau a mannau addoli real yng Nghymru a Lloegr.

Mae’r copÔau o’r Gyfres Crefyddau'r Byd Heddiw ar gael gan Gyngor Llyfrau Cymru.