Adnoddau

Cylchgrawn Safon Uwch: Herio Materion Crefyddol


Herio_Materion_Crefyddol                  Challenging_Religious_Issues                  


Cylchgrawn ar-lein newydd yw Herio Materion Crefyddol sy’n ategu Astudiaethau Crefyddol Lefel A, ar gyfer myfyrwyr ac athrawon. Roedd y cylchgrawn ei noddi gan Lywodraeth Cymru yn wreiddiol a’i gyhoeddi gan Ganolfan y Santes Fair a'r St Peter's Saltley Trust.

  • Mae’r erthyglau wedi eu hysgrifennu gan ysgolheigion ac ymarferwyr blaenllaw
  • Ymdrinnir ag amrywiaeth eang o ddewisiadau lefel A poblogaidd
  • Cynhwysir gweithgareddau a chysylltau byw ‚ gwefannau a argymhellir
  • Caiff y cylchgrawn ei gyhoeddi bob tymor
Mae’n bosib cael mynediad i Herio Materion Crefyddol AM DDIM trwy Hwb Cymru (https://hwb.wales.gov.uk), St Peter's Saltley Trust (http://www.saltleytrust.org.uk/challenging-religious-issues-journal) ac yma ar y dudalen we hon.

Yn anffodus, nid ydym wedi gallu dod o hyd i gymorth ariannol i barhau i ariannu'r cyfieithiad Cymraeg o'r cylchgrawn hwn. Felly, ni fydd rhifyn Cymraeg ar gael o hydref 2018 ymlaen.

Challenging Religious Issues (fersiwn Saesneg)    ISSN 2053-5163
Herio Materion Crefyddol (fersiwn Cymraeg)    ISSN 2053-5171

Mae rhifyn 19 ymlaen ar gael yma.

Rhifyn 18 Gwanwyn 2021 (fersiwn Saesneg) (fersiwn Cymraeg - ar y ffordd)

Jesus’ Public Ministry Part 1: Words and Works
James M. M. Francis

Jesus’ Public Ministry Part 2: Rejection and Responses
James M. M. Francis

Hume’s Criticism of the Argument from (to) Design Part 1
L. Philip Barnes

Hume’s Criticism of the Argument from (to) Design Part 2
L. Philip Barnes

Considering the Impact of Covid-19 on Christianity in the UK: Opportunity or Challenge?
Leslie J. Francis and Andrew Village

Assessing the Impact of Covid-19 on Christianity in the UK: Opportunity or Challenge?
Leslie J. Francis and Andrew Village


Rhifyn 17 Hydref 2020 (fersiwn Saesneg) (fersiwn Cymraeg)

Y Goeden Deulu: Pwy yw’r Baban Iesu?
John Holdsworth

Crefydd yn mynd yn Feiral: Ffydd a Chred mewn Pandemig
Martyn Percy

Stephen Hawking a Bydysawd heb Dduw?
David Wilkinson

A yw Sail Enetig Bywyd ar y Ddaear yn gwneud Bywyd ar Űl Marwolaeth yn Beth Amhosibl?
C. Mark Harrison

Ar Fwdhaeth a Thrais
Phra Nicholas Thanissaro

Rhai Tueddiadau mewn Eco-ddiwinyddiaeth
Samuel Tranter


Rhifyn 16 Gwanwyn 2020 (fersiwn Saesneg,
gweler nodyn uchod)
Aliens: Ecclesiology and 1 Peter
John Holdsworth

The Nativity and Crucifixion in Christian Art: Encounter, Interpretation and Devotion
Bridget Nichols

Mind, Brain and the Unifying Soul
Mark Graves

Implicit Religion: A New Approach to the Study of Religion?
Francis Stewart

The Ineffable Mystery of God?
Jeff Astley

Made in the Image of God: Experiences of a Woman with Disability in Nigeria
Jessie Fubara-Manuel and Elijah Obinna

Rhifyn 15 Hydref 2019: Rhifyn Arbennig ar Wyddoniaeth a Diwinyddiaeth (fersiwn Saesneg
gweler nodyn uchod)
Diolch i'r John Templeton Foundation am grant yn cyfnogi'r Rhifyn Arbennig hwn.

Technology and Human Experience
Adam Willows

Evolution and the Argument from (or to) Design
Jeff Astley

Stewardship of Creation
Andrew Village

Thinking about Being Human in a Universe of Aliens
David Wilkinson

Is Creation Complete? A Critique of Continuing Creation
Timothy Wall

Rhifyn 14 Hydref 2018 (fersiwn Saesneg, gweler nodyn uchod)
Atonement: Experience, Story, Theory?
Jeff Astley

Religion and Popular Culture
Clive Marsh

'Impersonating Beyonce is Not Your Destiny, Child': Reflections on Feminist Theology
Hayley Matthews

Richard Swinburne on the Soul
Jeff Astley

Rhifyn 13 Haf 2018 (fersiwn Saesneg) (fersiwn Cymraeg)

Anffyddiaeth Newydd
David Wilkinson

Islam a Democratiaeth: A Ydyn Nhw'n Cydweddu Neu’n Anghymharus?
Rhan 2: Dadleuon o Blaid ac yn Erbyn
Abdullah Sahin

Rhai Damcaniaethau Anwybyddol ynghylch Moesoldeb
Jeff Astley

Profiad Crefyddol trwy Gelf
Daniel Moulin-Stozek

Rhifyn 12 Gwanwyn 2018 (fersiwn Saesneg) (fersiwn Cymraeg)

Rudolf Otto ar Brofiad Nwmenaidd
Jeff Astley

A Oedd Jung yn Gywir: A yw Crefydd yn dda ar Gyfer lles
Seicolegol Pobl Gyffredin?
Leslie J. Francis

Islam a Democratiaeth: A Ydyn Nhw'n Cydweddu Neu’n Anghymharus?
Rhan 1: Cefndir a Materion
Abdullah Sahin

Iwtilitariaeth a Moeseg Ddiwinyddol
Samuel Tranter

Rhifyn 11 Hydref 2017 (fersiwn Saesneg) (fersiwn Cymraeg)
Ian Ramsey ar Iaith Grefyddol
Jeff Astley

Protestaniaid a Chyfraith Naturiol: Gwrthod ac Adferiad
Samuel Tranter

Naratifau Cynharaf am y Pasg
James Francis

Thomas Aquinas ac Achos Cyfiawn dros Ryfel
Emily Pollard

Rhifyn 10 Gwanwyn 2016 (fersiwn Saesneg) (fersiwn Cymraeg)
William James ar brofiad crefyddol:
William K. Kay

Addoli: Derbyn, Datblygu a Byw Traddodiad
Bridget Nichols

Y Ddadl ynghylch Goleuedigaeth mewn Bwdhaeth Gynnar
Nicholas Thanissaro

Y Diwygiadau: Ynadol a Radical
Paul Willson

Rhifyn 9 Hydref 2015 (fersiwn Saesneg) (fersiwn Cymraeg)
Ymdrin ‚ Mudiadau Crefyddol Newydd
Richard Bartholomew

Athroniaeth John Hick ar grefydd
Jeff Astley

Iesu Hanes a Christ y Ffydd
Peter Watts

Pum Piler Islam a'u Harwyddoc‚d mewn Cymdeithas Fodern
Declan O’Sullivan


Rhifyn 8 Haf 2015 (fersiwn Saesneg) (fersiwn Cymraeg)
Bywyd Tragwyddol fel Meddiant Presennol
Mikel Burley

Kant ar Dduw a'r Da: Gobeithio am Hapusrwydd
Christopher Insole

Ffurfio-enaid ac ‘Echyllterau’
Ian James Kidd

Moeseg Rhyfel: Damcaniaeth Rhyfel Cyfiawn
Emily Pollard


Rhifyn 7 Gwanwyn 2015 (fersiwn Saesneg) (fersiwn Cymraeg)
Gwrthrychedd Profiad Crefyddol: Dadleuon Athronyddol
Jeff Astley

Y Cyfan yn y Meddwl? Seicoleg Crefydd a Phrofiad Crefyddol
Mark Fox

Hunaniaeth a Pherthyn: Persbectif ar Lythyr Paul at y Galatiaid
James Francis

Y Mudiadau Pentecostaidd a Charismataidd
William K. Kay


Rhifyn 6 Hydref 2014 (fersiwn Saesneg) (fersiwn Cymraeg)
Ewthanasia: A oes gennym yr hawl i farw pan fyddwn ni eisiau?
Dr Michael Armstrong

Y Mudiad Seionaidd
Yr Athro Gareth Lloyd Jones

Ffwndamentaliaeth fel Ymateb i Feirniadaeth Feiblaidd
Paul Wilson

Y Cysyniad o Jihad mewn Islam
Dr Declan O’Sullivan


Rhifyn 5 Haf 2014 (fersiwn Saesneg) (fersiwn Cymraeg)

Jung a Seicoleg Crefydd
Philippe Dauphin

A yw Credu mewn Gwyrthiau'n rhesymol mewn Oes Wyddonol?
Yr Athro David Wilkinson

Datblygiad Ffydd
Yr Athro Jeff Astley

Moeseg Sefyllfa: A oedd Joseph Fletcher yn iawn trwy'r adeg?
Dr Ashley Wilson


Rhifyn 4 Gwanwyn 2014 (fersiwn Saesneg) (fersiwn Cymraeg)
Meddwl ar ol Marwolaeth? Deuoliaeth Sylwedd, Anfarwoldeb a'r Profiad o fod ar fin Marw
Dr Mark Fox

Jeremeia
Yr Athro Gareth Lloyd Jones

Cabledd a Rhydd Fynegiant
Dr Richard Bartholomew

Ydyn ni'n Fodau Rhydd?
Adam WillowsRhifyn 3 Hydref 2013 (fersiwn Saesneg) (fersiwn Cymraeg)
Duw mewn Diwylliant Poblogaidd
Yr Athro David Wilkinson

Damcaniaeth Rhinwedd Aristotlys
Adam Willows

Ffydd, Rheswm a Datguddiad
Yr Athro Gerald Loughlin

Disgrifio Duw
Yr Athro Jeff Astley


Rhifyn 2 Haf 2013 (fersiwn Saesneg) (fersiwn Cymraeg)
Drygioni a Dioddefaint
Yr Athro Jeff Astley

Seicoleg a Chyfriniaeth: Ymagwedd empirig
Yr Athro Leslie J Francis

Seciwlareiddio: Dulliau ac Agweddau
Dr Richard Bartholomew

Myfyrdod Seciwlar a Chrefyddol
Phra Nicholas Thanissaro


Rhifyn 1 Gwanwyn 2013 (fersiwn Saesneg) (fersiwn Cymraeg)
Esblygiad a’r Creu
Yr Athro Jeff Astley

Ymchwilio i Brofiad Crefyddol yn Tsieina: Prosiect Alister Hardy
Yr Athro Leslie J Francis

Moeseg Rhyw Gristnogol: Cyfunrywioldeb a Phriodas
Dr Stephen Parker

Twf Pentecostaliaeth newydd ym Mhrydain: Beirniadaeth ar Seciwlariaeth
Yr Athro William K. Kay