Adnoddau

Archwilio Pam     Bread - Story Books & Active Learning Series                       Veil - Story Books & Active Learning Series
                       Bara (Cristnogaeth)                                                                  Fl (Islam)                                               Menorah - Story Books & Active Learning
                                                               Menora (Iddewiaeth)


Adnodd wedi ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru yw’r prosiect datblygu cwricwlwm hwn, sydd wedi ei lunio a’i reoli gan Ganolfan y Santes Fair, yn cydweithio  Chanolfan San Silyn,Wrecsam. Mea'r holl adnoddau ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg, ac wedi cael eu cyhoeddi ym mis Hydref 2016.

ADNODDAU AM DDIM AR GAEL AR Y DUDALEN WE HON. Mae'r fersiynau clawr meddal B5 o'r llyfrau stori ar gael gan Gyngor Llyfrau Cymru.


Mae saith teitl llyfr stori yn y gyfres:

        •    Croes (Cristnogaeth)
        •    Bara (Cristnogaeth)
        •    Fl (Islam)
        •    Dŵr (Islam)
        •    Menora (Iddewiaeth)
        •    Goleuni (Iddewiaeth)
        •    Symbolau Ffydd (yn dod ’r tair crefydd ynghyd mewn dathliad o gredoau)

Mae pob un o’r llyfrau stori i’w cael mewn pedwar fformat gwahanol, y mae’n bosib eu defnyddio mewn ffordd hyblyg, yn unol chyd-destunau unigol. Mae pedwar fformat i’r llyfrau stori:
        •    fersiwn testun byr
        •    fersiwn testun hir
        •    fersiwn cwestiynau allweddol
        •    fersiwn lluniau’n unig

Y fersiwn testun byr yw’r unig un sydd ar gael fel copi caled, tra bod y lleill ar gael ar ffurf electronig ochr yn ochr ’r wybodaeth / gweithgareddau ar gyfer athrawon a disgyblion.

Mae’r wybodaeth / gweithgareddau ar gyfer athrawon a disgyblion yn dilyn yr un patrwm ar gyfer pob teitl llyfr stori. Ar gyfer pob tudalen ddwbl yn y llyfrau stori, mae:

        •    tudalen o syniadau ar gyfer gweithgareddau i bob un o’r saith maes dysgu yn y Cyfod Sylfaen;
        •    tudalen(nau) gweithgaredd disgybl i ategu un o’r syniadau hyn ar gyfer gweithgaredd;
        •    cyswllt symbol sy’n mynd chi at syniadau pellach ar gyfer datblygu cysylltiadau Addysg Grefyddol penodol.

At ei gilydd, ar gyfer pob teitl llyfr stori mae o leiaf 140 o syniadau ar gyfer gweithgareddau a 10  o daflenni gweithgaredd i’r disgyblion.
 
Mae'r deunydd hwn yn fwriadol heb fod yn rhagnodol ac mae’n gynhenid hyblyg, gan gydnabod natur y dosbarth Cyfnod Sylfaen heddiw, a hefyd bwysigrwydd ysgogi ac ategu creadigrwydd ac unigoliaeth yr athro neu’r athrawes.

Adnoddau am ddim i gyfnogi'r gyfres Archwilio Pam

Bara stori byr    Bara

    Stori Byr
    Stori Estynedig
    Cwestiynau AllweddolAdegau a Thymhora
    Lluniau
    Gweithgareddau ar gyfer dysgwyr ac athrawon


Croes stori byr    Croes

    Stori Byr
    Stori Estynedig
    Cwestiynau Allweddol
    Lluniau
    Gweithgareddau ar gyfer dysgwyr ac athrawon


Dwr stori byr    Dŵr

    Stori Byr
    Stori Estynedig
    Cwestiynau Allweddol
    Lluniau
    Gweithgareddau ar gyfer dysgwyr ac athrawon


Fel stori byr    Fl

    Stori Byr
    Stori Estynedig
    Cwestiynau Allweddol
    Lluniau
    Gweithgareddau ar gyfer dysgwyr ac athrawon


Goleuni stori byr    Goleuni

    Stori Byr
    Stori Estynedig
    Cwestiynau Allweddol
    Lluniau
    Gweithgareddau ar gyfer dysgwyr ac athrawon


Menora stori byr    Menora

    Stori Byr
    Stori Estynedig
    Cwestiynau Allweddol
    Lluniau
    Gweithgareddau ar gyfer dysgwyr ac athrawon


Symbolau Ffydd stori byr    Symbolau Ffydd

    Stori Byr
    Stori Estynedig
    Cwestiynau Allweddol
    Lluniau
    Gweithgareddau ar gyfer dysgwyr ac athrawon