Adnoddau

Mannau Cristnogol Arbennig

Comisiynwyd y Gyfres Mannau Crstnogol Arbennig ar gyfer disgyblion y Cyfnod Sylfaen gan ACCAC (APADAGOS erbyn hyn). Yr awduron yw Leslie J Francis a Diane Drayson. Mae’r gyfres yn cynnwys 6 llyfr stori gyda Llawlyfr Athrawon i’w hategu ac maent ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

Ymunwch ag Aled a Siān wrth iddynt archwilio chwe eglwys a chapel gwahanol iawn i’w gilydd gan ddysgu am y flwyddyn Gristnogol, y bywyd Cristnogol a Christnogion yn gwasanaethu eraill.

Noder: copļau o Gyfres Mannau Cristnogol Arbennig ar gael gan Gyngor Llyfrau Cymru.

Gwasanaeth BedyddGwasanaeth Bedydd

Yn y Gwasanaeth Bedydd mae Siān ac Aled  yn ymweld ag Eglwys Babyddol lle mae eu cefnder yn cael ei fedyddio.

Diolchgarwch am y CynhaeafDiolchgarwch am y Cynhaeaf

Yn y Diolchgarwch am y Cynhaeaf mae Aled a Siān yn ymweld ā chapel y Bedyddwyr lle maent yn mynd ā rhoddion i wasanaeth Diolchgarwch am y Cynhaeaf.

Gwasanaeth Teuluol y PasgGwasanaeth Teuluol y Pasg

Yn y Gwasanaeth Teuluol y Pasg mae Aled a Siān yn ymweld ā chapel Presbyteraidd lle maent yn cymryd rhan yng ngwasanaeth y Pasg.

Gwasanaeth Preseb y NadoligGwasanaeth Preseb y Nadolig

Yn y Gwasanaeth Preseb y Nadolig mae Aled a Siān yn cymryd rhan mewn gwasanaeth Nadolig mewn eglwys Babyddol.

Y Capel MawrY Capel Mawr

Yn y Capel Mawr mae Aled a Siān yn ymweld ā chapel mawr a ddefnyddir gan yr holl enwadau lleol i gyflawni anghenion y gymuned.

Gwasanaeth PriodasGwasanaeth Priodas

Yn y Gwasanaeth Priodas mae Aled a Siān yn ymweld ag Eglwys Anglicanaidd lle maent yn was bach a morwyn briodas.

Archwilio Mannau Cristnogol Arbennig Archwilio Mannau Cristnogol Arbennig

Mae Archwilio Mannau Cristnogol Arbennig: Llawlyfr Athrawon yn cynnwys gwybodaeth ynglyn ā’r cefndir ar gyfer athrawon a thaflenni gwaith y gellir eu llungopļo i ddisgyblion.