Cyrsiau

Symposiwn Canolfan y Santes Fairsmcsymposium

Ers 2008 Mae'r Canolfan y Santes Fair wedi bod yn trefnu symposiwn blynyddol mewn Diwinyddiaeth Ymarferol ac Addysg Grefyddol, lle mae myfyrwyr ac ymchwilwyr profiadol yn cyfarfod i gyflwyno a rhannu eu hymchwil mewn amgylchedd cefnogol a chyfeillgar.

Manylion ar gyfer symposiwn 2018

Dyddiad    18 Medi - 20 Medi 2017
Lleoliad    Noddfa, Penmaenmawr

Mae rhagor o wybodaeth a ffurflen archebu ar gael.

Am wybodaeth bellach, cysylltwch Barchg Ddr Tania ap Sin.